Anna's Tuin en Ruigte
Anna's Tuin en Ruigte
Pieter
Pieter
boontjes
boontjes
zelfpluktuin met Jette
zelfpluktuin met Jette
De Stadsgroenteboer Laura
De Stadsgroenteboer Laura
Van Zaadje tot Oogst - stadslandbouw in Amsterdam
Het klimaat is nergens zo ontregeld als in een stad. Verstening zorgt voor extreme droogte; in de zomermaanden is de temperatuur in steden enkele graden hoger dan erbuiten, wat tot hittestress leidt. Daarnaast is er tijdens regenbuien nauwelijks plek om hemelwater op te vangen, wat leidt tot wateroverlast. Door de verstening is er onvoldoende grond beschikbaar voor wateropname, waardoor veel water wegstroomt via het riool. Vergroening helpt voor betere waterhuishouding en verkoeling en is daarom essentieel voor het klimaatbestendig maken van steden! 
In Amsterdam vindt vergroening al gedeeltelijk plaats, via allerlei projecten op het gebied van geveltuinen, boomplannen, ecologisch bewust bouwen en herinrichten... Een heel belangrijke vorm van vergroening is de stadslandbouw, en het creëren van mogelijkheden om te tuinieren, zoals voedselparken en buurtmoestuinen. Dit heeft meerdere doelen: diverse buurtinitiatieven laten zien dat je geen grote beurs nodig hebt om de stad te vergroenen en daarmee de wateropvang en afwatering te verbeteren, en daarmee ook de biodiversiteit te verhogen. Daarnaast bevordert deze vorm van samenwerking vooral een enorme sociale buurtcohesie en leidt ook tot meer bewustwording van het belang van goede biodiversiteit. Het samen verse groenten verbouwen en opeten (zelf verbouwen, kleinschalig verkopen) is enorm belangrijk voor deze groene initiatieven. De gemeente heeft daarom biodiversiteit in het beleid opgenomen en staat positief tegenover stadslandbouw. 
Back to Top