Anna's Tuin en Ruigte
Anna's Tuin en Ruigte
Pieter
Pieter
boontjes
boontjes
zelfpluktuin met Jette
zelfpluktuin met Jette
Van Zaadje tot Oogst - stadslandbouw in Amsterdam
Het klimaat is nergens zo ontregeld als in een stad. Verstening zorgt voor extreme droogte; in de zomermaanden is de temperatuur in steden enkele graden hoger dan erbuiten, wat tot hittestress leidt. Daarnaast is er tijdens regenbuien nauwelijks plek om hemelwater op te vangen, wat leidt tot wateroverlast. Door de verstening is er onvoldoende grond beschikbaar voor wateropname, waardoor veel water wegstroomt via het riool. Vergroening is daarom essentieel voor het klimaatbestendig maken van steden.
Die vergroening vindt al gedeeltelijk plaats in Amsterdam, via allerlei projecten op het gebied van stadslandbouw en het creëren van mogelijkheden om te tuinieren, zoals voedselparken en buurtmoestuinen. Dit heeft meerdere doelen: buurtinitiatieven laten zien dat je geen grote beurs nodig hebt om de stad te vergroenen en daarmee de wateropvang en afwatering te verbeteren, en de biodiversiteit te verhogen. Daarnaast bevordert deze vorm van samenwerking sociale buurtcohesie en leidt tot bewustwording van biodiversiteit. De gemeente heeft daarom biodiversiteit in het beleid opgenomen en stimuleert stadslandbouw.
Mijn portretseries richten zich op mensen en hun omgeving. Een detail uit de leefomgeving kan net zo veel informatie toevoegen over de geportretteerden als het portret zelf, waardoor een uniek totaalportret ontstaat. Tijdens het fotograferen ben ik op zoek naar een moment van verstilling, waardoor een sterk beeld ontstaat met een eigen verhaal.
Mijn doel: dit proces fotograferen, vier seizoenen lang, van inzaaien tot en met de oogst, wie doen er mee, wat kan er samen bereikt worden. Door middel van een beeldverhaal wil ik laten zien dat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Ik wil met mijn project een gevoel van herkenning en bewustwording stimuleren, mensen laten zien dat duurzaamheid niet onbereikbaar is. Mijn foto’s moeten mensen bewuster maken van voedsel en het productieproces, en stimuleren tot het nemen van duurzame, groene stappen. 
Back to Top